an aerial view of a city with lots of houses
april 12, 2024

Ekspropriation og planlov

By Kristina

Du har boet i byen i hele dit liv. Mere end 50 år! Og jo, du har set udviklingen. Et eller andet sted gør den dig trist: Alle nye faciliteter udkonkurrerer den hyggelige stemning inde i centrum. På den anden side gør den dig glad: Udviklingen betyder, at der kommer flere mennesker til byen. Mange vælger bevidst at komme hertil, fordi de kan finde alt, hvad de ønsker sig: Arbejde, smukke parker, arealer med skov og mark. De kan finde aktiviteter og gode faciliteter til uddannelse. Det føles bare som om, at byrådet ikke har almindelige menneskers ve og vel i tankerne, når det vedtager en ny lokalplan, der bestemmer, at der skal anlægges en ny ringvej, der skal ligge lige uden for din baghave.

Der skal eksproprieres

Faktisk står der i det nye lokalplansforslag, at halvdelen af baghaven skal eksproprieres, så de kan anlægge sådan et lydhegn, så du ikke får bilstøj ind i resten af baghaven. Nej tak, tænker du. Det vil du ikke være med til. Også selvom der er langt fra det bagerste af baghaven op til huset. Du vil ikke have en ny vej udenfor dit hus og din ejendom. Ekspropriation kommer du nok ikke uden om. Men du kan gøre noget for at få den størst mulige ekspropriation erstatning.

Du skal bare sørge for at finde den bedste advokat i byen, som ved noget om ekspropriationer og om priser på ekspropriation. Der kan være tale om en meget stor erstatning. Din ejendom ligger jo i en byzone – og her er jord mange penge værd. Det er ikke det samme som i landzonen. Du må derfor gå på Google og lede efter ”ekspropriation advokat”. Du finder hurtigt én, som du skal tale med. I skal finde ud af, om I kan samarbejde.

Planlovens paragraffer

Det kan godt være, at du finder en advokat, der fortæller dig, at han ved mere om planlovens 15 og 35 end om ekspropriationer. Det betyder ikke, at han ikke også ved meget om hele ekspropriationsprocesloven. Han vil sikkert fortælle dig om processen for den skelforretning, som du skal deltage i. Det er også en ret kompliceret proces, hvor landinspektører, advokater og kommunen er involveret. Og jo, du vil føle dig lille og uvidende, når han taler om de forskellige procedurer og forretninger.

Brug for erfaring i erstatningssager

Du vil dog prise dig selv, når du opdager, at du har gjort det eneste rigtige ved at henvende dig til en erfaren erstatningsadvokat. Han vil jo kunne bistå dig i alle de sager, som fremtiden påtvinger dig, fordi lokalplanen er blevet vedtaget. Vil han også forsøge at få dine – og dine naboers – indsigelse imod lokalplanen tænkt med ind i det endelige forslag? Ja, det vil han. Men om det lykkes ham, er et spørgsmål, som ingen kan besvare lige nu. Det kommer helt an på, hvor lang tid han har tilbage til at indsende jeres indsigelse. Ofte ser vi, at kommer indsigelsen for sent, så er der intet, der kan begrunde ændringer i forslaget til den nye lokalplan. Så det skal du altså huske. Find advokaten nu.

Disclaimer